Επάργυρος δίσκος για στέφανα με ξύλινη βάση

F211
Δίσκος παραλληλόγραμμος επάργυρος με ξύλινη βάση.
Διαστάσεις 40x29cm