Δίσκος μικρός με φυσικό κορμό δέντρου

F216
Δίσκος από φυσικό κορμό δέντρου
Διαστάσεις 35x26cm